Copyright C 2014 by "Your Name"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: yourname@yourdomain.com

WYSIWYG Web Builder
Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majatkowych


15-094 Białystok  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3 lok. 9 

tel. 663 485 609  email: pwsrm@wp.pl
Czynne :

- Wtorek godz. 16-18 ( dyżury biblioteczne)

- Czwartek godz. 17-19 (dyżury Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS : 0000349878; NIP 542-315-99-28; REGON : 200343030
Nr rachunku bankowego :

BZ WBK Odział w Białymstoku : 49 1500 1083 1210 8011 4109 0000
O nas Rzeczoznawcy Statut Komunikaty Szkolenia Kontakt Biblioteczka